ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe
ZEPHIR
Przyrządy
pomiarowe

Oferta

Stanowisko do pomiaru ram wózków

Stanowisko do pomiaru ram wózków

Stanowisko pomiaru ram wózków wagonowych i lokomotywowych jest stanowiskiem uniwersalnym, na którym można dokonywać pomiarów i oceny stanu technicznego ram wózków zarówno wagonów towarowych jak i osobowych oraz ram wózków lokomotywowych.

Pomiarów dokonuje się specjalnymi przyrządami pomiarowymi, których typy i ilość zależne są od kart pomiarowych stosowanych przez Klienta.

Stanowisko umożliwia przeprowadzanie m. in. następujących pomiarów:
  • sprawdzenie ram wózków na wichrowatość,
  • sprawdzenie wymiarów krzyżowych ram,
  • sprawdzenie ram na przesunięcia i wygięcia boczne,
  • sprawdzenie odległości osi wykrojów maźniczych.

Parametry techniczne będą określone na podstawie zapotrzebowania klienta.
powrót do listy