ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe
ZEPHIR
Przyrządy
pomiarowe

Oferta

Stanowisko do badania wózków pojazdów szynowych

Stanowisko do badania wózków pojazdów szynowych

Stanowisko przeznaczone jest do obciążania statycznego wózków wagonowych oraz do pomiaru nacisków na szyny każdego z kół zestawów kołowych. System komputerowy umożliwia rejestrację danych, a na tej podstawie regulację resorowania pojazdu szynowego, w celu zminimalizowania różnic między naciskami każdego z kół wózka. 
Główne parametry techniczne stanowiska w wykonaniu standardowym:
 • rozstaw szyn: 1435 mm, z możliwością zmiany na 1000 mm oraz 1520 mm,
 • szerokość koła: 90-145 mm,
 • maksymalna waga badanego wózka: 10000 kg,
 • rozstaw osi:  1800 – 3000 mm,
 • szerokość wózka: do 3000 mm,
 • wysokość wózka: do 1400 mm,
 • długość wózka: do 7000 mm,
 • lość siłowników obciążeniowych: 2,
 • ilość osi badanego wózka: 2,
 • siła obciążenia: 500 kN (2x250 kN),
 • rozstaw siłowników obciążeniowych: 2000-3000 mm,
 • skok siłowników: 700 mm,
 • dokładność zadawania siły obciążenia: ˂ 1%,
 • dokładność pomiaru ugięcia: 0,1 mm,
 • system wykrywania błędów on - line,
 
Mierzone parametry w wykonaniu standardowym:
 • pomiar wysokości swobodnej wózka bez obciążenia oraz pod obiążeniem,
 • rozkład zadanego obciążenia na poszczególne koła,
 • procentowy rozkład zadanego obciążenia na poszczególne koła,
 • porównanie rozkładu obciążenia kół na stronę lewą i prawą,
 • porównanie rozkładu obciążenia kół na poszczególne osie,
 • wprowadzenie do systemu zmierzonych (za pomocą dodatkowych przyrządów) wymiarów geometrycznych układów zawieszenia pojazdu.
 
Opcje dodatkowe:
 • pomiar rozstawu kół zestawów kołowych,
 • pomiar wysokości zawieszenia pneumatycznego od główki szyny,
 • obliczanie podkładek zawieszenia wtórnego,
 • pomiar szczeliny sprężyny zawieszenia pierwotnego,
 • obliczanie podkładek zawieszenia pierwotnego,
 • różnica wysokości osi wałów silniki i zębnika,
 • sprawdzenie poziomu oleju w przekładni w wózku silnikowym,
 • test szczelności,
 • pomiar oporności osi w czasie obracania zestawu kołowego,
 • pomiar średnicy koła,
 • równoległość osi.

powrót do listy