ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe
ZEPHIR

Oferta

Stanowisko do badania pantografów

Stanowisko do badania pantografów

Stanowisko przeznaczone jest do badania charakterystyk odbieraków prądu zamontowanych na pojazdach szynowych zgodnie z normami PN – K – 91001 oraz PN – EN 50206 – 1.

System komputerowy stanowiska umożliwia rejestrację danych pomiarowych, w tym:
 • czas podnoszenia się odbieraka do wysokości znamionowej,
 • czas opadania odbieraka z wysokości znamionowej,
 • czas odsunięcia ślizgacza,
 • wysokość ślizgacza w stanie złożonym od poziomu wspornika izolatora,
 • nacisk statyczny w zakresie roboczym,
 • siła docisku,
 • siła opuszczająca,
 • swoboda obrotu ślizgacza,
 • siła utrzymująca w położeniu złożonym,
 • sprawdzenie poprawności działania i szczelności układu pneumatycznego,
 • odchylenie boczne,
 • pochylenie ślizgacza,
 • pomiar zużycia nakładek,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • próba wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Dane techniczne

 • napięcie zasilające: 3 x 400 V +10%, -15% L1+L2+L3+N+PE,
 • częstotliwość napięcia zasilającego: 50 Hz ±10%,
 • moc zainstalowana: ≤ 1 kW,
 • skok modułu do pomiaru wysokości: 1300 mm nominalny (ograniczony do warunków Użytkownika),
 • skok modułu do pomiaru wyboczenia: 280 mm,
 • dokładność pomiaru: 1 mm,
 • pomiar siły pantografu: ± 40 kg (392,4 N),
 • pomiar siły wyboczenia pantografu: ± 50 kg (490,5 N),
 • dokładności pomiaru: 1 N,
 • prędkość jazdy modułu pomiarowego: regulowana 10 – 62 mm/s,
 • dokładność pomiaru czasu: 1 s,
 • dokładność pozycjonowania stanowiska: ± 3 mm.
powrót do listy