ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe
ZEPHIR
Przyrządy
pomiarowe

Oferta

Stanowisko do badania pantografów

Stanowisko do badania pantografów

Stanowisko przeznaczone jest do badania charakterystyk odbieraków prądu zamontowanych na pojazdach szynowych zgodnie z normami PN – K – 91001 oraz PN – EN 50206 – 1.

System komputerowy stanowiska umożliwia rejestrację danych pomiarowych, w tym:
 • czas podnoszenia się odbieraka do wysokości znamionowej,
 • czas opadania odbieraka z wysokości znamionowej,
 • czas odsunięcia ślizgacza,
 • wysokość ślizgacza w stanie złożonym od poziomu wspornika izolatora,
 • nacisk statyczny w zakresie roboczym,
 • siła docisku,
 • siła opuszczająca,
 • swoboda obrotu ślizgacza,
 • siła utrzymująca w położeniu złożonym,
 • sprawdzenie poprawności działania i szczelności układu pneumatycznego,
 • odchylenie boczne,
 • pochylenie ślizgacza,
 • pomiar zużycia nakładek,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • próba wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Dane techniczne

 • napięcie zasilające: 3 x 400 V +10%, -15% L1+L2+L3+N+PE,
 • częstotliwość napięcia zasilającego: 50 Hz ±10%,
 • moc zainstalowana: ≤ 1 kW,
 • skok modułu do pomiaru wysokości: 1300 mm nominalny (ograniczony do warunków Użytkownika),
 • skok modułu do pomiaru wyboczenia: 280 mm,
 • dokładność pomiaru: 1 mm,
 • pomiar siły pantografu: ± 40 kg (392,4 N),
 • pomiar siły wyboczenia pantografu: ± 50 kg (490,5 N),
 • dokładności pomiaru: 1 N,
 • prędkość jazdy modułu pomiarowego: regulowana 10 – 62 mm/s,
 • dokładność pomiaru czasu: 1 s,
 • dokładność pozycjonowania stanowiska: ± 3 mm.
powrót do listy