ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowisko do badania sprężyn
Stanowisko
do badania sprężyn
Stojaki do wózków
Stojaki
do wózków

Oferta

Produkcja, dostawa, serwis przyrządów i stanowisk kontrolno-pomiarowych.
Dostarczamy urządzenia do technicznego wspomagania procesów
przeglądów, napraw i utrzymania technicznego pojazdów szynowych.

O nas

Firma ASCO RAIL od początku swojej działalności tj. od 1991 roku związana jest z tematyką kolejową,
a szczególnie z zagadnieniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów szynowych.
O nas
ASCO RAIL sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
Zakład Pojazdów Szynowych
ul. Piaskowa 2
44-120 Pyskowice

Zakład Zestawów Kołowych
ul. Chorzowska 113
44-100 Gliwice
W 1997 roku firma zakupiła znajdującą się w Pyskowicach firmę ASCO, głównie ze względu na posiadane obiekty biurowe oraz gospodarcze i przeniosła prowadzoną działalność do tej firmy.

Aktualnie głównym obszarem aktywności firmy ASCO RAIL jest projektowanie, wykonawstwo oraz dystrybucja wszelkich przyrządów oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych niezbędnych w procesie naprawy i eksploatacji pojazdów szynowych. Oferta nasza wychodzi naprzeciw stale zwiększającym się, odgórnym wymogom stawianym wobec zakładów naprawczych taboru kolejowego, dotyczącym niezbędnego wyposażenia w oprzyrządowanie pomiarowe. 
Od 2009 roku posiadamy własne obiekty, w których zorganizowany został Zakład Pojazdów Szynowych gdzie wykonywane są naprawy i serwisy pojazdów szynowych.
Od 2019 roku zajmujemy się również naprawą zestawów kołowych w nowopowstałym zakładzie w Gliwicach.