ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe
ZEPHIR
Przyrządy
pomiarowe

Zakład Pojazdów Szynowych

  Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o.
  Firma Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o. w Krzeszowicach współpracuje z firmą ASCO RAIL w zakresie przegladów oraz napraw lokomotyw spalinowych 401Da.
  Stwierdzamy, że zlecone prace wykonywane są zgodnie z DSU, DTR oraz warunkami technicznymi odbioru.
  Pobierz plik Pdf
  Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.
  Firma KOLPREM współpracowała z firmą ASCO RAIL w latach 2014 - 2020 w zakresie napraw okresowych poziomu P4/P5 lokomotyw spalinowych serii SM42.
  Rekomendujemy ASCO RAIL jako godnego zaufania Wykonawcę napraw taboru kolejowego.
  Pobierz plik Pdf
  DB Cargo Polska S.A.
  Firma DB Cargo Polska S.A. jako licencjonowany przewoźnik kolejowy w Polsce, współpracowała z firmą ASCO RAIL w okresie 2018 - 2019 zlecając w oparciu o umowę naprawę okresową P5 lokomotywy spalinowej SM42-2424.
  Pobierz plik Pdf
  INDUSTRIAL DIVISION sp. z o.o.
  INDUSTRIAL DIVISION potwierdza, iż ASCO RAIL w okresie od maja do lipca 2018 roku wykonała dla naszej Spółki nowe zestawy kołowe do lokomotywy SM42, które zmontowano z nowych osi, nowych kół bosych, nowych kół zębatych, nowych obręczy. Podzespoły zostały zatwierdzone odbiorem komisarycznym - świadectwo 3.2.
  Pobierz plik Pdf
  INDUSTRIAL DIVISION sp. z o.o.
  INDUSTRIAL DIVISION potwierdza, iż ASCO RAIL w latach 2017-2019 wykonała dla naszej Spółki naprawy okresowe poziomu P5 dwunastu lokomotyw spalinowych serii SM42, których integralną częścią było wykonanie nowych wiązek kablowych.
  Pobierz plik Pdf
  SKPL Cargo sp. z o.o.
  SKPL Cargo sp. z o.o. potwierdza, że ASCO RAIL wykonała w roku 2019 naprawę główną lokomotywy spalinowej typu T448p.
  Zlecenie zostało wykonane fachowo, rzetelnie i z należytą starannością.
  Pobierz plik Pdf
  CIECH Cargo sp. z o.o.
  CIECH Cargo sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, iż jest kontrahentem handlowym ASCO RAIL. Firma ta wykonała w oparciu o umowę zakres przeglądu P4 lokomotywy spalinowej T448p.
  Zlecenie zostało wykonane zgodnie z oczekiwaniami oraz należytą starannością.
  Pobierz plik Pdf
  Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
  Pol-Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie współpracowała z firmą ASCO RAIL w zakresie realizacji naprawy głównej poziomu P5 lokomotywy typu TEM2 o nr 300.
  Naprawa została wykonana w 2020 roku zgodnie z DSU, DTR i WTWiO wraz z zachowaniem wymagań Transportowego Dozoru Technicznego.
  Pobierz plik Pdf
  Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
  Pol-Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie współpracowała w 2018r. ze spółką ASCO RAIL w zakresie wykonania remontu silnika spalinowego typu D50 z lokomotywy TEM2 nr 040 oraz wykonania przeglądu w zakresie P2/2.
  Pobierz plik Pdf
  Eko-Surowce Sp. z o.o.
  Eko - Surowce Sp z o. o. (spółka zależna PAK KWB Konin S.A.) od lat współpracuje ze spółką Asco Rail w zakresie wykonawstwa remontów i przeglądów pojazdów kolejowych będących w użytkowaniu Kolei Górniczych Spółki Eko - Surowce.
  Pobierz plik Pdf
  „KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA — LINIE KOLEJOWE" sp. z o.o.
  Asco Rail Sp. z o.o. wykonała samodzielnie całość prac objętych zakresem naprawy rewizyjnej wózka motorowego WM-15 nr 334. Naprawa została wykonana zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania wózka motorowego w terminie 40 dni.

  Powierzone zadanie zostało zrealizowane przez firmę Asco Rail sp. z o.o. w sposób fachowy, rzetelny i terminowy. Firma jest godna polecenia, jako solidny Wykonawca, któremu można powierzyć realizację zadań z gwarancją, że zostaną one wykonane w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami.
  Pobierz plik Pdf
  PKP Energetyka S.A.
  ASCO RAIL posiada organizację, wyposażenie techniczne, stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP Energetyka S.A. w zakresie naprawy lokomotyw spalinowych serii SM42 oraz pojazdów kolejowych samonapędnych typu: PS-00 z odmianami, MTW100.110, WM-15P.00 z odmianami, PUSiO o odmianami.
  Pobierz plik Pdf
  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
  W 2014 roku firma MTL ASCO RAIL sp. z o. o przeprowadziła naprawę główną (poziom P5) lokomotywy spalinowej SM42 nr 2675. Naprawa lokomotywy została wykonana zgodnie z DSU, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym.

  MTL ASCO RAIL sp. z o.o. posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Ponadto czynności w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego realizowane są bez zbędnej zwłoki i na wysokim poziomie technicznym. Uprawnia nas to do stwierdzenia, że MTL ASCO RAIL sp. z o. o jest firmą godną zaufania i polecenia.
  Pobierz plik Pdf
  CEMET S.A.
  CEMET S.A. współpracuje od 2010 roku z Asco RAIL Sp. z o.o. w zakresie napraw taboru kolejowego. Przez lata współpracy Spółka dała się poznać jako solidny i konkurencyjny, a przede wszystkim profesjonalny partner w tej wymagającej branży.
  Pobierz plik Pdf
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków zaświadcza niniejszym, że MTL ASCO RAIL sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, adres : 44-120 Pyskowice, uł. Wielowiejska 53 zrealizowała nasze zamówienie: "Naprawa główna lokomotywy spalinowej TEM2-212". Zamówienie zostało zrealizowane w okresie 2-ch miesięcy od lutego do kwietnia 2011 roku.
  Usługa ta została wykonana w sposób należyty.
  Pobierz plik Pdf
  Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.
  Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. nawiązało współpracę z firmą MTL Asco RAIL Sp. z o.o. w 2014 r. w zakresie napraw lokomotyw spalinowych. W 2014 r. zleciliśmy firmie przeprowadzenie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw spalinowych serii SM-42.
  Wszystkie naprawy zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami kontraktów, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, rekomendujemy i polecamy firmę MTL Asco RAIL Sp. z o.o. jako sprawdzonego, doświadczonego partnera, gwarantującego wysoką jakość tego typu usług.
  Pobierz plik Pdf
  PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. z o.o.
  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu potwierdza, że firma MTL ASCO RAIL sp. z o.o. wykonała naprawę rewizyjną (poziom P4) 2 kpl. (4 szt.) wózków na tor 1520 mm lokomotyw SM-48 (TEM-2). Naprawa została wykonana w terminie przewidzianym w umowie oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania PKP LHS. MTL ASCO RAIL sp. z o.o. posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Uprawnia nas to do stwierdzenia, że MTL ASCO RAIL sp. z o.o. jest firmą godną zaufania i polecenia.
  Pobierz plik Pdf