ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Stanowiska
pomiarowe

Zakład Pojazdów Szynowych

  Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
  Pol-Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie współpracowała w 2018r. ze spółką ASCO RAIL w zakresie wykonania remontu silnika spalinowego typu D50 z lokomotywy TEM2 nr 040 oraz wykonania przeglądu w zakresie P2/2.
  Eko-Surowce Sp. z o. o
  Eko - Surowce Sp z o. o. (spółka zależna PAK KWB Konin S.A.) od lat współpracuje ze spółką Asco Rail w zakresie wykonawstwa remontów i przeglądów pojazdów kolejowych będących w użytkowaniu Kolei Górniczych Spółki Eko - Surowce.
  „KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA — LINIE KOLEJOWE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Asco Rail Sp. z o.o. wykonała samodzielnie całość prac objętych zakresem naprawy rewizyjnej wózka motorowego WM-15 nr 334. Naprawa została wykonana zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania wózka motorowego w terminie 40 dni. Powierzone zadanie zostało zrealizowane przez firmę Asco Rail sp. z o.o. w sposób fachowy, rzetelny i terminowy. Firma jest godna polecenia, jako solidny Wykonawca, któremu można powierzyć realizację zadań z gwarancją, że zostaną one wykonane w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami.
  PKP ENERGETYKA
  ASCO RAIL posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP Energetyka S.A. w zakresie naprawy:
  • lokomotyw spalinowych serii SM42,
  • pojazdów kolejowych samonapędnych typu: PS-00 z odmianami, MTW100.110, WM-15P.00 z odmianami, PUSiO o odmianami.
  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego
  W 2014 roku firma MTL ASCO RAIL sp. z o. o przeprowadziła naprawę główną (poziom P5) lokomotywy spalinowej SM42 nr 2675. Naprawa lokomotywy została wykonana zgodnie z DSU, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. MTL ASCO RAIL sp. z o.o. posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Ponadto czynności w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego realizowane są bez zbędnej zwłoki i na wysokim poziomie technicznym. Uprawnia nas to do stwierdzenia, że MTL ASCO RAIL sp. z o. o jest firmą godną zaufania i polecenia.
  CEMET S.A.
  CEMET S.A. współpracuje od 2010 roku z Asco RAIL Sp. z o.o. w zakresie napraw taboru kolejowego. Przez lata współpracy Spółka dała się poznać jako solidny i konkurencyjny, a przede wszystkim profesjonalny partner w tej wymagającej branży.
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków zaświadcza niniejszym, że MTL ASCO RAIL sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, adres : 44-120 Pyskowice, uł. Wielowiejska 53 zrealizowała nasze zamówienie: "Naprawa główna lokomotywy spalinowej TEM2-212". Zamówienie zostało zrealizowane w okresie 2-ch miesięcy od lutego do kwietnia 2011 roku.
  Usługa ta została wykonana w sposób należyty.
  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM
  Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. nawiązało współpracę z firmą MTL Asco RAIL Sp. z o.o. w 2014 r. w zakresie napraw lokomotyw spalinowych. W 2014 r. zleciliśmy firmie przeprowadzenie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw spalinowych serii SM-42. Wszystkie naprawy zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami kontraktów, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, rekomendujemy i polecamy firmę MTL Asco RAIL Sp. z o.o. jako sprawdzonego, doświadczonego partnera, gwarantującego wysoką jakość tego typu usług.
  PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. z o.o.
  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu potwierdza, że firma MTL ASCO RAIL sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice wykonała naprawę rewizyjną (poziom P4) 2 kpl. (4 szt.) wózków na tor 1520 mm lokomotyw SM-48 (TEM-2). Naprawa została wykonana w terminie przewidzianym w umowie oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania PKP LHS. MTL ASCO RAIL sp. z o.o. posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Uprawnia nas to do stwierdzenia, że MTL ASCO RAIL sp. z o.o. jest firmą godną zaufania i polecenia.