ASCO RAIL Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
NIP: 969-143-32-60
tel.: +48 32 332-70-03
fax: +48 32 233-21-34
email: biuro@ascorail.pl

Oferta

Stacja diagnostyczna z opornikiem wodnym

Stacja diagnostyczna z opornikiem wodnym wykonywana przez MTL ASCO RAIL umożliwia pełną diagnostykę lokomotyw spalinowych następujących serii:

SM-42, SP-42, SU-42, SM-48, ST-43, ST-44 (silnik 14D40), ST-44 (silnik 12CzN26/26), SM-48, SU-45, SU-46, BR-231, BR-232, S-200 i T448p oraz innych eksploatowanych na kolejach RP.

Stacja diagnostyczna składa się z następujących sekcji, umożliwiających odpowiednie pomiary:

– pomieszczenie sterowni i pomieszczenie magazynowe (do przechowywania przetworników pomiarowych, adapterów i przewodów przyłączeniowych),
– opornika wodnego z urządzeniami sterowania i sygnalizacji przystosowanymi do obciążania agregatów prądotwórczych lokomotyw,
– komputerowego systemu pomiarowego z odpowiednimi przetwornikami,
– urządzenia do pomiaru zużycia paliwa,
– dymomierza.

Diagnostyka obejmuje m. in. następujące elementy:

– rezystancję izolacji, współczynnik absorpcji maszyn elektrycznych, parametry baterii trakcyjnej, pracę agregatów prądotwórczych – zakresie koniecznym do ich regulacji – zgodnie z DSU poszczególnych serii lokomotyw,
– godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa w ustalonych stanach pracy silnika spalinowego, godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa w przejściowych stanach pracy silnika spalinowego, pomiar zużycia paliwa w próbach długotrwałych,
(Błąd wskazań pomiaru zużycia paliwa jest mniejszy niż 1%, maksymalne godzinowe zużycie paliwa 500 kg/godz., ciśnienie paliwa – regulowane w zakresie 2 – 400 kPa).
– analizę spalin,
– system informatyczny umożliwia pomiar, prezentację, archiwizację, wydruk oraz transmisję danych uzyskanych podczas pomiarów.

Parametry techniczne będą określone na podstawie zapotrzebowania klienta.
strony www katowice
created by