ASCO RAIL Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
NIP: 969-143-32-60
tel.: +48 32 332-70-03
fax: +48 32 233-21-34
email: biuro@ascorail.pl

Prezentacja obszarów działalności firmy

Firma Asco Rail od początku swojej działalności (prowadzonej wtedy pod nazwa Growex ) tj. od 1991 roku związana jest z tematyką kolejową, a szczególnie z zagadnieniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów szynowych. W 1997 roku firma zakupiła znajdującą się w Pyskowicach firmę ASCO, głównie ze względu na posiadane obiekty biurowe i gospodarcze i przeniosła prowadzoną działalność do tej firmy.

Aktualnie głównymi obszarami aktywności firmy ASCO RAIL są:

I. Produkcja, dostawa, serwis, przyrządów i stanowisk kontrolno-pomiarowych. Również dostarczamy urządzenia do technicznego wspomagania procesów przeglądów, napraw i utzrymania technicznego pojazdów i ich podzespołów w tym :
 • Stanowiska kontrolno-pomiarowe i technologiczne
 • Zestawy przyrządów do pomiarów geometrycznych i elektrycznych.
 • Urządzenia indukcyjne i mechaniczne do demontażu i montażu elementów.
 • Inne urządzenia, konstrukcje, projektowane i wykonywane stosownie do potrzeb odbiorców.

II. Naprawa i serwis pojazdów szynowych, w tym:
 • Przeglądy poziomu P1 - P3 wybranych pojazdów szynowych.
 • Naprawy poziomu   P4 - P5  wybranych pojazdów szynowych.
 • Naprawy doraźne, poawaryjne, modernizacje  pojazdów szynowych.
 • Diagnostyka pojazdów szynowych, w tym w szczególności lokomotyw spalinowych z badaniem i regulacją ich zespołów prądotwórczych oraz innych podzespołów na stacji diagnostycznej z opornikiem wodnym.
 • Serwis lokomotyw , pomiary i regulacja podzespołów ,kontrola i regulacja nacisków na terenie firmy oraz u kontrahenta.  
 • Naprawy i przeglądy podzespołów z pomiarami i badaniami na odpowiednich stanowiskach kontrolno - pomiarowych.

III. Opracowywanie dokumentacji technicznych i technologicznych jak również projektów organizacyjnych w tym:
 • Dokumentacje systemu utrzymania pojazdów szynowych.
 • Dokumentacje technologiczna linii do produkcji i napraw podzespołów poj. szynowych.
 • Projekty organizacji nowych i modernizowanych obiektów do napraw pojazdów i ich podzespołów.

 
IV.Prowadzenie szkoleń w zakresie tematycznym  dot. eksploatacji i utrzymania pojazdów, wymogów i regulacji krajowych i UE dotyczących tej tematyki.

 

PÓŁ WIEKU Z KOLEJĄ...

 

ANDRZEJ WEREWKA

Założyciel firmy
Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

ASCO RAIL Sp. z o. o.

KRS 0000246756 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
REGON 240248754, NIP 969-143-32-60,
Kapitał zakładowy Spółki: 1 000 000,00 zł
strony www katowice
created by