ASCO RAIL Sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53
44-120 Pyskowice
NIP: 969-143-32-60
tel.: +48 32 332-70-03
fax: +48 32 233-21-34
email: biuro@ascorail.pl

Oferta

Opracowanie dokumentacji technicznej

MTL ASCO RAIL Sp. z o.o. oferuje wykonanie następujących rodzajów dokumentacji:
  • Dokumentacje techniczno - eksploatacyjne pojazdów szynowych,
  • Dokumentacje bocznic kolejowych.
  • Dokumentacje konstrukcyjne urządzeń stosowanych w naprawach pojazdów szynowych
  • Dokumnetacje technologiczne procesów naprawczych pojazdów szynowych
  • Dokumentacje wykonywane są według zaleceń i wymogów UTK.
     
  • Konsultacje w zakresie organizacji i wyposażania technologicznego zakładów remontu i utrzymania pojazdów szynowych.
strony www katowice
created by