ASCO RAIL Sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe

Nasi Klienci

  POL - MIEDŹ TRANS SPOLKA Z O.O
  POL - MIEDŹ TRANS SPOLKA Z O.O. z siedzibą w Lulanie wspOprecowale ze Spoką ASCO RAIL w zakresie wykonania remontu Silnika spalinowego typu D50 z lokomotywy TEM2 nr 040 oraz wykonania przeglądu w zakresie P2/2 w 2018 roku.
  Pobierz plik Pdf
  Eko-Surowce Sp. z o. o
  Eko - Surowce Sp z o. o. ( spółka zależna PAK KWB Konin S.A.) od lat współpracuje z Spółką MTL Asco Rail w zakresie wykonawstwa remontów i przeglądów pojazdów kolejowych będących w użytkowaniu Kolei Górniczych Spółki Eko - Surowce.
  Pobierz plik Pdf
  „KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA — LINIE KOLEJOWE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Firma MTL Asco Rail Sp. z o.o. wykonała samodzielnie całość prac objętych zakresem naprawy rewizyjnej wózka motorowego WM-15 nr 334. Naprawa została wykonana zgodnie z Dokumentacją Technologiczną Systemu Utrzymania Wózka Motorowego w terminie 40 dni. Powierzone zadanie zostało zrealizowane przez firmę MTL Asco Rail Sp. z o.o. w sposób fachowy, rzetelny i terminowy. Firma jest godna polecenia, jako solidny Wykonawca, któremu można powierzyć realizację zadań z gwarancją, że zostaną one wykonane w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami.
  Pobierz plik Pdf
  PKP ENERGETYKA
  posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP
  Pobierz plik Pdf
  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego
  W 2014 roku firma MTL ASCO RAIL sp. z o. o przeprowadziła naprawę główną (poziom P5) lokomotywy spalinowej SM42 nr 2675. Naprawa lokomotywy została wykonana zgodnie z DSU, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. MTL ASCO RAIL sp. z O. o posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Ponadto czynności w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego realizowane są bez zbędnej zwłoki i na wysokim poziomie technicznym. Uprawnia nas to do stwierdzenia, że MTL ASCO RAIL sp. z o. o jest firmą godną zaufania i polecenia.
  Pobierz plik Pdf
  CEMET S.A.
  CEMET S.A. współpracuje od 2010 roku z MTL Asco RAIL Sp. z o.o. w zakresie napraw taboru kolejowego. Przez lata współpracy Spółka dała się poznać jako solidny i konkurencyjny, a przede wszystkim profesjonalny partner w tej wymagającej branży.
  Pobierz plik Pdf
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków zaświadcza niniejszym, że MTL ASCO RAIL sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, adres : 44-120 Pyskowice, uł. Wielowiejska 53 zrealizowała nasze zamówienie : „ Naprawa główna lokomotywy spalinowej TEM2-212". Zamówienie zostało zrealizowane w okresie 2-ch miesięcy od lutego do kwietnia 2011 roku
  Usługa ta została wykonana w sposób należyty.
  Pobierz plik Pdf
  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM
  Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. nawiązało współpracę z firmą MTL Asco RAIL Sp. z o.o. w 2014 r. w zakresie napraw lokomotyw spalinowych. W 2014 r. zleciliśmy firmie przeprowadzenie napraw rewizyjnych i głównych lokomotyw spalinowych typu SM-42. Wszystkie naprawy zostały przeprowadzone zg. z zapisami kontraktów, terminowo i na wysokim poziomie jakościowym. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, rekomendujemy i polecamy firmę MTL Asco RAIL Sp. z o.o. jako sprawdzonego, doświadczonego partnera, gwarantującego wysoką jakość tego typu usług.
  Pobierz plik Pdf
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOL-TRANS-HUT
  KOL-TRANS-HUT sp. z o.o. z Gliwic informuje, że zleciła firmie MTL Asco Rai w latach 2010-2011 naprawę czterech lokomotyw SM42. Naprawy rewizyjne zostały wykonane terminowo, zgodnie z DSU i WTO. Jakość wykonania napraw uznajemy jako bardzo dobrą. Polecamy firmę MTL Asco Rail jako rzetelnego wykonawcę napraw lokomotyw spalinowych.
  KOL-JR Prezes Dyre
  Pobierz plik Pdf
  PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. z o.o.
  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu potwierdza, że firma MTL ASCO RAIL sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice wykonała naprawę rewizyjną (poziom P4) 2 kpl. (4 szt.) wózków na tor 1520 mm lokomotyw SM-48 (TEM-2). Naprawa została wykonana w terminie przewidzianym w umowie oraz zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania PKP LHS. MTL ASCO RAIL sp. z o.o. posiada potencjał techniczny i dysponuje doświadczoną kadrą pracowników oraz cechuje się elastycznym podejściem przy realizacji kontraktu, który wypełniła z należytą starannością i terminowością. Uprawnia nas to do stwierdzenia „ze MTL ASCO RAIL sp. z o.o. jest firmą godną zaufania i polecenia.
  Pobierz plik Pdf
  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
  PESA Bydgoszcz S.A w 2013 roku zrealizowała w firmie MTL Asco Rail sp. z o.o. zamówienia na zakup średnicówek trójpunktowych oraz suwmiarek do pomiaru zarysu obręczy i kół bezobręczowych. Usługa została wykonana terminowo zgodnie z Naszym zamówieniem oraz oczekiwaniami.
  Pobierz plik Pdf
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie — Usługi, Zakład Górnośląski w Katowicach w 2011 roku zrealizowała w firmie MTL ASCO RAIL Sp. z o.o. zamówienia na zakup skomputeryzowanych stanowisk diagnostycznych tj. stanowiska do badania charakterystyk zderzaków pojazdów szynowych oraz do badania charakterystyk resorów i sprężyn.
  Pobierz plik Pdf
  GRUPA PKP CARGO
  Niniejszym informujemy, że firma MTL ASCO RAIL Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Wielowiejskiej 53 była dostawcą w 2010r. dwóch myjni do mycia maźnic i łożysk tocznych zestawów kołowych do naszych Sekcji:
  -Hali Napraw Wagonów „D" w Tarnowskich Górach, przy ulicy Fabrycznej 23 -Hali Napraw Wagonów „G" w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Zakawie 1
  Pobierz plik Pdf
  „PKP CARGO WAGON - JAWORZYNA ŚLĄSKA" sp. z o.o
  „PKP CARGO WAGON — JAWORZYNA ŚLĄSKA" sp. z o.o. jest działającą od 2005 roku spółką, w której 100% udziałów posiada PKP CARGO S.A. Podstawowym profilem działalności firmy jest naprawa wagonów towarowych budowy normalnej i specjalnych oraz podzespołów i zespołów wagonów. W ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyj-nego, Spółka sukcesywnie uzupełnia swój potencjał techniczny w drodze zakupów kolej-nych maszyn i urządzeń, pozwalających spełnić rosnące wymagania klientów.
  Pobierz plik Pdf
  PKP CARGO S.A. Południowy Zakład
  PKP CARGO S.A Południowy Zakład Spółki w ramach swej działalności wykonuje różnego rodzaju naprawy wagonów towarowych.
  Zakład nasz wielokrotnie korzystał z oferty firmy ASCO RAIL Sp z o.o. m.in. na stanowisko do pomiaru ram wózków wagonowych wraz z oprzyrządowaniem wykonane w roku 2010 r.
  Na podstawie wieloletnich kontaktów i świadczonych usług stwierdzamy że, firma ASCO RAIL Sp. z o.o. jest firmą solidną godną zaufania i wartą polecenia innym inwestorom.
  Pobierz plik Pdf
  Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
  Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o. Zakład Mazowiecki z siedzibą w Warszawie informuje , że od pewnego czasu mamy przyjemność współpracować z firmą MTL Asco Rail Sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice.

  Nasze doświadczenia z tej współpracy pozwalają wysoko ocenić świadczone przez Firmę MTL Asco Rail Sp. z o.o. usługi między innymi z zakresu dostawy przyrządów pomiarowych takich jak: 1. suwmiarka do pomiaru zarysu kół, 2. przyrząd noniuszowy do pomiaru średnic zestawów kołowych o zakresach: - 600-800 mm - 800-1050 mm 3. sprawdzian wymiaru Qr do sprawdzania granicznego pochylenia obrzeża zarysu zewnętrznego koła Dzięki posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego oraz dobrej organizacji pracy, MTL Asco Rail Sp. z o. o. zapewnia rzetelność i terminowość realizacji powierzonych zamówień oraz dokłada wszelkich starań by wzajemne relacje układały się pomyślnie. Dotychczasową współpracę oceniamy jako owocną dla obu stron.
  Pobierz plik Pdf
  PKP CARGO S. A
  PKP CARGO S. A. Pomorski Zakład Spółki informuje, że Firma MTL ASCO Sp. z o. o. wykonała w ramach zadali inwestycyjnych w zakresie prac badawczo — rozwojowych i wdrożeniowych na lata 2007 i 2008 „Stację Diagnostyczną do Badania Lokomotyw Spalinowych" w Sekcji Napraw i Utrzymania Taboru Trakcyjnego w Tczewie. Stacja wykonuje diagnostyki silników spalinowych i agregatów prądotwórczych oraz pomiary zużycia paliwa lokomotyw spalinowych wszystkich typów użytkowanych przez PKP CARGO S. A. oraz innych Firm transportu kolejowego, Stacja jest obecnie najnowocześniejszym i najbardziej innowacyjnym tego typu urządzeniem eksploatowanym przez PKP CARGO 5.
  Pobierz plik Pdf
  CEMEX Polska Sp. z o.o.
  Współpraca pomiędzy naszą firmą a MTL „Asco" Rail sp. z o.o. trwa już od kilku lat, wykonali dla nas między innymi:
  1. Dokumentację Technologiczną Systemu Utrzymania Lokomotyw 2. Dokumentację potrzebną do uzyskania „Świadectw dopuszczenia" pojazdów szynowych oraz urządzeń bocznicowych. 3. Dokumentację potrzebną do uzyskania „Świadectwa Bezpieczeństwa" dla bocznicy. 4. Opracowanie instrukcji wewnętrznych dla bocznicy kolejowej. 5. Corocznie wykonuje przeglądy Bocznicy kolejowej i pomiary torów w myśl obowiązujących przepisów budowlanych.
  Pobierz plik Pdf