ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe

Oferta

Elektroniczny system do pomiaru torów i rozjazdów wraz z zapisem i analizą danych - typu MessReg PTP II

Wielofunkcyjny, łatwy w obsłudze i dokładny system łączy nowoczesną technikę pomiarową z aktualnymi przepisami kontroli i pomiarów. MessReg PTP II pomaga w prawidłowym wypełnieniu wymagań dla pomiarów elementów infrastruktury torowej. Użytkownik, przy pomocy jasnego menu, jest prowadzony punkt po punkcie w trakcie pomiaru. Wszelkie przekroczenia tolerancji w punktach pomiarowych lub pochodnych wielkości (np. wichrowatość) będą przez system natychmiast wykrywane i wyświetlane.
Po zakończeniu pomiarów zebrane wyniki są przeliczane i dostępne w formie elektronicznej. Głównymi elementami funkcjonalnymi systemu MessReg PTP II są elektroniczny podstawowy przyrząd pomiarowy (DBM-2) w połączeniu z komputerem pomiarowym (MPCe) odpornym na warunki atmosferyczne. Wymiana danych pomiędzy systemem pomiarowym i ogólnym oprogramowaniem użytkownika jest możliwa poprzez kartę pamięci SD.

Funkcje:
 • Elektroniczny, cyfrowy system pomiarowy o dużej dokładności
 • Odporny, demontowalny komputer pomiarowy MPCe (m.in. kolorowy wyświetlacz, ekran dotykowy, funkcja daty i godziny).
 • Bezpośredni pomiar wszystkich istotnych wielkości kontrolnych rozjazdów (szerokość, szerokość żłobka, szerokość prowadnicy, odległość powierzchni prowadzących kierownicy, wysokość poprzeczna).
 • Automatyczna rejestracja wysokości dla każdego punktu pomiaru szerokości.
 • Automatyczna ocena wielkości pochodnych (wichrowatość, różnica szerokości sąsiednich punktów pomiarowych)
 • Dynamiczne monitorowanie i wyświetlanie tolerancji (do 5 kryteriów dla każdego punktu pomiarowego)
 • Możliwość wprowadzania dowolnego komentarza tekstowego dla każdego punktu pomiarowego
 • Prawidłowe gromadzenie i analiza wielkości pomiarowych zgodnych z nowymi wymaganiami DB:
  • wolny przejazd (f)
  • głębokość rowka krzyżownicy (r)
  • szerokość przejazdu (skrajnia)
  • rowek przejazdowy
    
powrót do listy