ASCO RAIL sp. z o.o. ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
Znajdź swój język
Stanowiska
pomiarowe

Oferta

Urządzenie MessReg CLS wykonuje ciągłe pomiary w sposób automatyczny, precyzyjny i efektywny wszystkich najważniejszych parametrów niezbędnych do określenia położenia toru. Wszystkie dane pomiarowe są wyświetlane w czasie rzeczywistym i rejestrowane. Wyniki mogą być przeglądane i analizowane natychmiast po zakończeniu pomiarów.
powrót do listy